Vignettmusikk til Gameshow

Loudseeker har levert vignettmusikk til “Hjelp, jeg er med i et japansk gameshow” som gikk på TV3