Vignettmusikk, “Fra Sjel til Sjel”


Loudseeker har produsert vignettmusikk til Nordisk Film’ produserte “Fra Sjel til Sjel”.
Åndelig bra!

Loudseeker har produsert vignettmusikk til flere serier på TVNorge, TV3, og NRK.