Vignettmusikk for NRK’s Megafon


Loudseeker laget vignettmusikk, lydtepper og bumpere for Megafon. Megafon vant Amanda for beste barne-, og ungdomsprogram i 2010.