Tekst

Loudseeker benytter to faste tekstforfattere med redaksjonell bakgrunn fra NRK og TV2.
Loudseeker er one-stop-shop på radioreklame og TV-reklame:

  1. målsetning/målgruppe fra kunde
  2. ide utkast tekst
  3. godkjenning/ aksept
  4. innspilling stemme
  5. evt musikk
  6. ferdig master
  7. retur ferdig produkt