Russen 2015, innsamlingsaksjon

Informasjonsfilm i filmavisen-style, mesterlig karikert av Ola Slåtsveen. Loudseeker har foretatt innspilling, fx, og mastering.