Lyd-innspilling for Fjellinjen


Loudseeker gjorde voice-opptak til Fjellinjen’s nye informasjonsfilm om Autopass-avtalen og hvilke prosjekter bompengene går til. Ved innspilling legger vi tekst fra manus opp på egen skjerm i innspillingsrom, og vi gir korte tilbakemeldinger via talkback. Det er mulig å gjøre “flying start”, “punch in” og “punch out” hvis man har lyst til å fortsette på et opptak, eller forandre midten av et opptak, eventuelt å bare lese inn en hel bolk på nytt.