Kreftforeningen, lyd-design for ny reklame

Loudseeker leverte lyd-design til Kreftforeningen’s nye reklame som publiseres vĂ¥ren 2013.