Informasjonsfilm Sommer 2014

Statoil støtter denne informasjonsfilmen som handler om barn som pårørende. Loudseeker leverte lydetterarbeid.