Informasjonsfilm om å sjekke deg jevnlig

Dan Hagen fra Radio 1 var hos oss og leste inn stemme til denne informasjonsfilmen