Bestilling av musikk, hvordan?

Å bestille musikk er enkelt!

Dere benytter følgende fremgangsmåte:

  • Skriv med 2 setninger hvilken ide, eller følelse dere ønsker å skape med musikken
  • Skriv med 2 setninger hva verket skal benyttes til
  • Finn frem 2-3 referanser fra YouTube e.l, som dere liker

Deretter:

  1. Første utkast via mail: dere har mulighet til å si hva dere liker, og ikke liker
  2. Andre utkast via mail: dere har mulighet til å gjøre enkelte detaljforandringer
  3. Ferdig produkt (AIFF / Wave / CD / Blu-Ray / mp3 eller lignende)