Eierskap og rettigheter til musikk

Loudseeker er medlemmer av TONO.
Det betyr at eierskapet til musikk-verket administreres av TONO på vegne av sine medlemmer.
Ved offentlig fremføring så vil det følge en plikt til å betale vederlag til TONO, som jobber på vegne av sine medlemmer(skaperne).

Det er store forskjeller på pris for fremføringsmåte. Ved utstrakt bruk på nasjonal TV og radio kan det bli større ekstrakostnader. Ved lokal fremføring på et møte, eller ved bruk på en nettside snakker vi om en kostnad som er en liten promille av det faste originalbeløpet som ble avtalt når musikken skulle lages. Det er TONO som evt. vil kreve inn dette hvis de klarer å holde styr på alle sine medlemmer og fremføringsmåter.

All musikk eies av TONO, til utlån eksklusivt for våre kunder. Samme regler gjelder for tekst, som også anses som et ideelt verk. Loudseeker er kontraktsmessig pliktig til å innmelde alle musikk,- og tekstverk uavhengig av lyttermasse. Det er mulig å selge eierskapet til et verk permanent. Egen avtale må skrives hvis dette er aktuelt, men da vil kostnaden bli dyrere grunnet en omfattende juridisk avtale og korrespondanse med TONO.

Innspilling, mastring og lyddesign er selvfølgelig unntatt fra vederlagsordning i TONO, og her er det timepris som gjelder.