Filer og Mastere til nedlasting

Loudseeker leverer alle typer filer, i alle oppløsninger og formater enkelt og sikkert.

Web-admin

Det er fullt mulig å laste ned filene direkte via web-leseren i vår web-løsning ved å benytte ditt brukernavn og passord som du får av oss ved endt leveranse:
Loudseeker Masterfiler

FTP-konto

Ved bestilling av et lydprodukt lager vi en ftp-konto for deg, slik at du kan benytte filoverføringstjenere slik som filezilla. Dette forenkler overføring, og man slipper å starte på nytt hvis nedlastingen feiler på grunn av nettproblematikk.
Kontoen vil også ha opplastingsmuligheter hvis dere ønsker å overføre store filer til oss for eventuelt lydetterarbeid eller påsyn av video for lyd-til-bilde.