Binaural Audio

Glem Surround, 5.1 og diverse HIFI-utstyr du har kjøpt de siste årene. VR med et HMD (head-mounted display) forandrer alt. Hvis du snur deg til venstre og ser etter bilen du hørte , så må også lyden av bilen komme rett foran deg på samme måte som du ser bilen foran deg. Dette er ikke mulig med en statisk lytteposisjon og surround-anlegg i stua. Alt er nødt til å foregå med headset.

VR er en teknologi som er eldgammel, men med Oculus Rift forandrer alt seg. Oculus er utviklerfirmaet som ble kjøpt opp av Facebook nylig. Stereoskopisk syn med full synsvinkel og ultrarask responstid har ikke vært mulig teknisk før inntil nylig. Lyden vil nødvendigvis bety 50% av opplevelsen og illusjonen. Se for deg at du snur hodet med VR-brillene og lyden ikke henger med.  Illusjonen er brutt.

Vår hørsel er utrolig nok laget slik at den kan oppfatte lyd som kommer foran, bak, til venstre, høyre, over eller under, i tillegg til avstand, selv med bare to ører tilgjengelig. Dette skyldes blant annet:

  • lyd fra venstre, kommer først til venstre øre før det når høyre øre og omvendt
  • lyd bak eller forfra høres forskjellig (frekvensspekteret) ut fra om det treffer øret inn i ørekammeret rett forfra, eller om det treffer øreflippene bakfra.
  • lyd over eller under har forskjellige frekvensspekter grunnet lyder fra under oss treffer kroppen, mage og bryst først mens lydene over oss ikke har samme etappe.
  • hjernen tolker avstand ut frablant annet
    • volum
    • første refleksjoner i vegg eller rom, kontra sene refleksjoner
    • bassfrekvenser når lengre enn høye frekvenser

Ved å lage forskjellige matematiske algoritmer ut fra dette kan man altså feste lyd til diverse punkter i ett gitt 3D-rom i software utviklet for spill, filmopplevelser, visninger av ikke-bygde boliger, visning av interiør i en bil på utviklingsstadiet med mere.

Loudseeker leverer lyd til VR. Dette krever større teknisk innsikt enn tidligere, og en helt ny type lyd-ingeniør. Det er et stort sprang vekk fra sekvensbasert jobb med stereolyd og krever helt annen software. Lyd-interaksjon med 3D-objekter i rommet involverer scripting i blant annet C+. Hva skjer hvis man vrir om nøkkelen på en bil?. Vi sørger for å levere enkle lyd-script/3D-lyd videre til eventuell grafisk utvikler. Vi kan levere både for Unreal Engine samt Unity3D og snart CryEngine, enten via FMOD eller via AudioKinetic.

Ta kontakt for mere informasjon!